A talk about organization in window production

Klaes Info Manager

Uw troef achter de hand, wanneer het om de optimalisatie van de bedrijfsinterne communicatie gaat!


Alleen wie volledig over de actuele stand van de lopende projecten geïnformeerd is, kan soepele werkprocessen garanderen.Met de Klaes Info Manager (tot V7.9 GP plus) zorgt u voor een goede communicatie tussen alle medewerkers en bespaart u door de geautomatiseerde processen gelijktijdig een hoop tijd en werk! De Info Manager helpt u erbij uw communicatieprocessen te organiseren en te optimaliseren. In de journalen slaan uw medewerkers gepreksnotities, taken, berichten en notificaties op.

De informatie van de verschillende programma-onderdelen zijn zo voor elke medewerker transparant en 24 uur per dag in te zien. Op basis van uw gedefinieerde communicatieprocessen en -volgorde volgt via de berichtenconfigurator het centrale beheer van de automatisch gegenereerde e-mails, medewerkerinformatie, en taken, welke u aan de hand van vooraf vastgelegde processen en via gedefinieerde trigger kunt versturen.

Altijd optimaal geïnformeerd

De automatische verzending van een notificatie aan een verkoper, na de afdruk van een afleverbon, kan één van deze genoemde processen zijn. Gelijktijdig zou een taak aan de logistieke afdeling kunnen worden verzonden, dat de verzending van de producten kan worden voorbereid. In het Management Center komen de taken van een medewerker gebruikerafhankelijk samen om overzicht te houden over wat moet worden uitgevoerd.

De medewerker kan ze beheren door bijvoorbeeld mappen aan te maken om structuur aan te brengen. Om lang zoeken te vermijden kunt u ook een directe link naar het Zakenpartnerbeheer, Projecten en documenten aanmaken.

Ervaart u meer over de Klaes Info Manager.

Klaes Info Manager flyer openen