wood on the machine - CAM 3D for conservatory production

Klaes CAM 3D

Proizvedite zimske bašte i fasade od drveta/drvo-aluminijuma


Klaes Cam 3D vam omogućava da direktno iz Klaes 3D programa kontrolišete skoro sve CNC mašine za obradu drveta, bez obzira na tip konstrukcije, sistem stezanja ili usisni sistem. Postoje samo 3 komponente: mašina, alat i softver.

Ovaj novi razvoj će veoma pojednostaviti vaše radne procese. Sve obrade možete videti na ekranu u vernom 3D prikazu. Ove izmene iz Klaes 3D će optimalno biti pripremljene za proizvodnju.

Najviši kvalitet

Programi za CNC mašine kreiraju se automatski od strane Klaes CAM na osnovu unapred podešenih parametara - koji se takođe mogu menjati ručno. Za svaku vrstu obrade, možete da izvršite podešavanja na uređaju, da definišete alat koji se koristi, uslove pristizanja i otpremanja, i mnoge druge specifične parametre.

Klaes CAM je savršeno rešenje za postizanje jednako visokog kvaliteta podataka na mašini, kao u Klaes programu za konstruisanje prozora.

Saznajte više o savršenom rešenju za kontrolu CNC mašina.

Otvorite Klaes CAM 3D Flajer